Private Equity and ReStructuring and Environmental and Utility Services

CZ EN

sofial sofial
PERSEUS Group

 • Jsme Vám blízko
 • Komplexnost služeb
 • Unikátní zkušenosti
 • Ryze soukromá společnost
 • Zájem klienta nade vše

Zjistěte více...

PERSEUS Consulting

PERSEUS Consulting poskytuje pro své lokální i zahraniční klienty služby spojené s vyhledáváním nových strategických i finančních investorů pro společnosti z různorodých oborů podnikání. Ideálním spojením zahraničního know-how a přímých kontaktů na nejvýznamnější světové korporace jsme připraveni vyhledávat investory pro Vaše společnosti.

 

Naše služby jsou poskytovány podle konkrétních přání klienta s přihlédnutím k mezinárodním standardům obdobných procesů, které jsou očekávány velkými zahraničními investory:

 • návrh optimálních postupů prodejů Vašich společností potencionálním zahraničním partnerům včetně identifikace hlavních problémů prodeje a doporučení příslušných řešení (výhody/nedostatky, rizika, pravděpodobnost úspěchu);
 • přípravu a distribuci oznámení, vyjádření a dalších informací, důležitých pro potenciální zájemce o společnosti;
 • vypracování a zajištění strategie, organizace, podmínek a harmonogramu prodeje, vyhlášení a organizace nabídkových řízení a asistenci při jejich vyhodnocení a realizaci;
 • zpracování optimálního seznamu potenciálních strategických a/nebo finančních investorů, kteří připadají v úvahu pro danou společnost, jehož finální verze je předkládána ke schválení klientovi;
 • návrhy na způsob vyhodnocování obdržených nabídek a návrhy detailní specifikace jednotlivých kritérií a případných omezení a závazků pro budoucí nabyvatele;
 • ve spolupráci s právním poradcem vypracování konkrétních návrhů smluvních dokumentů souvisejících s fúzí a a/nebo akvizicí společnosti případně dalších relevantních dokumentů potřebných při transakcích;
 • odrobné několikavariantní ohodnocení majetkového podílu klienta v cílové společnosti nebo jeho prodávaných aktiv; včetně doporučení ohledně výše optimální prodejní ceny;
 • příprava a vypracování informačního memoranda o cílové společnosti (s ověřením příslušných finančních a ekonomických podkladů), které splňuje formální a obsahové náležitosti podle mezinárodních standardů včetně příslušných účetních výkazů, a zajištění jejich následné distribuce podle zájmu potenciálních investorů. Pro účely vypracování informačního memoranda provedení komplexní finanční a ekonomické due diligence podnikatelské činnosti a provozu cílové společnosti;
 • příprava a zajištění organizace procesů investorské due diligence (skládající se zejména z data-roomu a manažerských interwiev), včetně přípravy písemných pravidel vstupu do data-roomu a poskytování asistence zájemcům během procesu due diligence;
 • v případě potřeby a žádosti ze strany zájemce pak zajišťuje průběžnou aktualizaci a konkretizaci strategie a harmonogramu probíhajícího prodejního procesu.
 • zajištění přebrání návrhů předložených potenciálními zájemci o cílové společnosti (uzávěrka výběrových řízení), jejich vyhodnocení a vypracování doporučení nejvhodnějších návrhů na základě dohodnutých kritérií.
 • efektivní spoluprací s právním poradcem vypracování právního rozboru návrhů smluv obsažených v nabídkách podaných potenciálními zájemci, s identifikací problematických ustanovení nebo těch ustanovení, která se budou zdát především v ekonomické a finanční oblasti nevýhodná pro klienta;
 • poradenství a pomoc při přípravě jednání s vybranými potenciálními zájemci, účast na těchto jednání, ve spolupráci s právním poradcem přezkoumání příslušných vyjednávacích stanovisek a protinávrhů smluv, včetně všech aspektů vyjednávání, která se vztahují k smluvní dokumentaci související s transakcí prodeje;
 • zajištění pomoci ve všech aspektech vedoucích ke včasnému dokončení výběrového řízení a transakce a při poskytování informací, které uchazeči budou potřebovat k předložení návrhů klientovi.

Klienty PERSEUS Consulting jsou:

 • privátní vlastnící lokálních společností, kteří se rozhodli prodat jimi vlastněné společnosti;
 • zahraniční investoři zajímající se o konkrétní lokální společnost;
 • zahraniční investoři se zájmem o přesun/rozšíření svých výrobních kapacit na území střední a východní Evropy;
 • banky vlastnící pohledávky za lokálními podniky;
 • manažeři lokálních společností hledající strategické partnery pro své společnosti.

V této oblasti byly naší skupinou realizovány následující projekty.


projekty

Naše poslání

Lokální působení na rozvíjejících se trzích je klíčové, protože pouze místní společnost s kontakty a znalostmi zahraničních standardů má ty nejlepší předpoklady důkladně porozumět potřebám svých klientů. Svoji schopnost úspěšně podnikat na trhu střední a východní Evropy...

více zde
projekty

Realizované projekty

Zjistěte více informací o projektech realizovaných skupinou PERSEUS Group.

více zde
projekty

Tým PERSEUS

Zjistěte více informací o členech týmu PERSEUS Group

více zde
baner baner